Ik heb de onderstaande opleidingen en cursussen gevolgd en afgerond;
2013 Rots en water Psychofysieke sociale competentietraining, REA-College.
2012 Familie als bondgenoot Rehabilitatie’92 www.familiealsbondgenoot.nl / Kansen en bedreigingen van de beddenreductie in de GGZ Rehabilitatie’92/ Empowerment en NLP REA-College

2011 VrijBaan Empowermentmethode REA-College www.reacollegenederland.nl
2011 Weerstand en Leerstand Karin de Galan www.karindegalan.nl

2008 MELBA Van Hooff Arbeidsdeskundig Advies www.melba.nl
Gestandaardiseerd documenteren van arbeidscapaciteiten en functie-eisen m.b.t. sleutelkwalificaties, het onderbouwen van plaatsings- en trajectadviezen, inschatten van arbeidsmogelijkheden van een medewerker in verschillende situaties, het nemen van gerichte maatregelen om de mens-werkafstemming te verbeteren.

2007 Coachen op ontwikkeling en resultaat I en II Inholland Acadamy Alkmaar www.inhollandacadamy.nl
Veranderingsprocessen, herformuleren van opvattingen, inzicht geven in denkpatronen, balans gevoel en verstand, weerstand en motivatie, eigenaarschap, posities coach, de gouden driehoek, winst uit gedrag, coachen van teams in de diverse teamontwikkelfasen, conflict coaching, systeemdenken, associatieve technieken.

2002 –2003 Didactische Vaardigheden voor HBO-docenten Universiteit van Amsterdam www.UVA.nl

1993 – heden St. Rehabilitatie ’92 Rotterdam www.rehabilitatie92.nl
•Alle fasen van de IRB methodiek (Individuele Rehabilitatie Benadering, Boston University), een ontwikkelingsgerichte methodiek
•Assessment
•Werkbegeleiding
•Casemanagement
•Middlemanagement
•Training voor psychiaters
• Consultatie/implementatie
• Arbeidsrehabilitatie
• Integrale Trajectbemiddeling
• Herstel Ondersteunende Zorg

1996 Een studiereis naar New York State met Rehabilitatie'92

1993 Een studiereis naar het voormalige Tjechoslowakije met Hogeschool Haarlem

1991-1994 HBO-Sociaal Pedagogische Hulpverlening met de afstudeer richting Management. Scriptie; Implementatie van de Individuele Rehabilitatie Benadering in een dagactiviteitencentrum


1982-1985 MBO-Arbeidstherapie bij de Hogeschool Haarlem
Scriptie; Arbeidsrehabilitatie vanuit het Maudsley Hospital in Londen


1983-1985 Creatieve Handvaardigheid bij Creat te Beverwijk

1977-1982 HAVO bij het Bonhoeffercollege te Castricum

Ontwikkelen van onderwijseenheden, modulen en minors voor Inholland (Social Work en Acadamy) zoals minor Trajectbegeleiding, Bemoeizorg en Dagbesteding. Module Gedwongen hulpverlening, Organisatie Psychologie, Systeemgericht werken, Methodiek Psychiatrie, )

Voor Rehabilitatie’92 de module Sociale contacten en materiaal aangepast aan het werkveld van de verslavingszorg.

Interactieve intake voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Productenboek Training en Ontwikkeling voor de Sociale Werkvoorziening en de Re-integratie waarin onder andere ‘Empowerment’, ‘Sociale vaardigheden’, NT2 en NT1, ‘Werknemersvaardigheden’, ‘Sollicitatietraining’, ‘Persoonlijke effectiviteit’, ‘Hoe kan ik geld overhouden?’,  ‘Omgaan met (faal)angst’, ‘Omgaan met agressie’, ‘Ontwikkelingsgericht werken voor voorlieden en leidinggevenden'.

‘Afstand en nabijheid, het verkennen van je grenzen’ voor vrijwilligers en/of mantelzorgers.

Werkzaamheden en opdrachten die ik heb uitgevoerd
Educatief materiaal dat ik (mede) heb ontwikkeld
Opleidingen/cursussen die ik gevolgd heb

Organisaties waar ik voor gewerkt heb en waar ik mee samen heb gewerkt aan opdrachten;

 rehabinhollandpwnpaswerk

perspectiefyuliusPassion HRbreider stichting

gemente velsenGGZ Frieslandinholland acadamyde meergroep

cordaanhaarlemde regenboog groepps-innovatie

am groepSBCMRIBWdijk en duin

ivio didactiekbedrijfssimulatiesdivosaggnet


promenscarebeursvloerggzingeest


Ik geloof in de kracht in ieder mens en ieder team. Het is mijn kracht om mensen zelf in beweging te laten komen. Dit doe ik door actief te luisteren, open op te stellen,  opvattingen te benoemen, patronen te herkennen, aan te sluiten, confronteren, leervragen gezamenlijk praktisch maken, belemmeringen concretiseren en acties effectief en haalbaar formuleren. Doelen helpen een wens concreet te maken.

Door mijn ruime werkervaring en opleidingen beschik ik over een diversiteit aan interventie mogelijkheden en instrumenten die ik op het juiste moment in kan zetten zodat men zelf tot inzichten komt en het daadwerkelijk nemen van stappen. Maar het allerbelangrijkste vind ik om interesse te hebben in de mens waar ik mee in gesprek ben.

U kunt bij mij terecht voor individuele coaching, team coaching, training en het ontwikkelen van educatief materiaal. Ik heb ook ruime ervaring met veranderprocessen. Vanuit mijn leidinggevende en coachende functies in diverse projecten en bedrijfsprocessen en vanuit mijn functie als docent en ontwikkelaar bij Rehabilitatie’92 en de Hogeschool INHOLLAND. Een gezamenlijke visie en gemeenschappelijke doelen helpen om  concreet samen  te werken. Mijn interventies sluiten aan bij de ontwikkelingsfase waarin het team zich bevindt. Ik laat het team werken naar de volgende ontwikkelingsfase.

Rehabilitatie-trainingen en consultatie, (IRB Individuele Rehabilitatie Benadering) diverse modulen op team en expert-niveau bij organisaties door heel Nederland voor Rehabilitatie'92. Ik train hulpverleners om andere hulpverleners werkbegeleiding te kunnen geven.

Diverse onderwijseenheden gegeven bij de SPH en MWD opleiding Social Work bij Inholland

Studieloopbaanbegeleiding, intervisie en methodische werkbegeleiding gegeven aan studenten van de SPH en MWD

Leiding geven aan teams en coachen van teams.

Opzetten van een dagactiviteitencentrum, rehabilitatiecentrum, training en ontwikkelcentrum en participatiecentrum zowel in de gezondheidszorg als in re-integratieland.

Ik heb projectmatig cultuurveranderingen begeleid binnen de sociale werkvoorziening.

Daarnaast ben ik docent Herstelondersteunende zorg en docent Milieurehabilitatie

Communicatie-trainingen aan diverse teams voor verschillende organisaties door heel Nederland.

Empowermenttrainingen gekoppeld aan individuele coaching voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt in opdracht van de gemeente Velsen.

Ik heb individuele coaching gegeven aan managers, middenmanagement, werknemers en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt; op persoonlijk vlak, functioneren en/of loopbaanplanning.

Werkplekopleiden concreet vorm gegeven.