Educatief materiaal ontwikkelen of aanpassen:
U kunt mij inzetten voor het ontwikkelen van materiaal voor diverse MBO en HBO-opleidingen maar ook voor kortdurende trainingen voor teams of specifieke functiegroepen binnen een organisatie. Voor maatschappelijke organisaties zoals een Vrijwilligerscentrale of een groep Mantelzorgers.

Onder ‘Wie is Irma’ kunt u zien welk educatief materiaal ik voor opleidingen en organisaties heb ontwikkeld en/of aangepast. Ik zal eerst met de opdrachtgever de vraag goed onderzoeken en achterhalen wat er al aan materiaal is om hier goed bij aan te sluiten en zo tot een mooi gezamenlijk product te komen.