Teamcoaching is een vak apart. Ik heb mij hier altijd tot aangetrokken gevoeld. Samen met een team grip krijgen op processen die zich op de diverse niveaus afspelen. Veranderingsprocessen begeleiden en met teams de organisatievisie bespreken en deze vertalen naar verantwoordelijkheden en taken op teamniveau. Gemeenschappelijke belangen en wederzijdse verwachtingen benoemen. Kansen en risico’s praktisch maken.

Ik zie conflicten als mogelijkheden tot ontwikkeling; “Zonder wrijving gaat het niet glimmen.” Klagen en mopperen betekent dat men niet tevreden is en onuitgesproken wensen heeft. Het is een uitdaging om met het team aan de slag te gaan met deze thema’s. Het mooiste is als alle teamleden in beweging komen en geen slachtofferrol innemen maar initiatief nemen. Doelgerichte actie.