Een coach moet bij u passen. Een coach komt in uw wereld en stelt daar vragen over. Dan moet het wel klikken. Samen komen tot de kern van de vraag en daarmee weer tot nieuwe inzichten. Het is belangrijk wederzijds een goed gevoel te hebben over de samenwerking. Daarom houd ik eerst een kennismakingsgesprek zodat we elkaar een beetje leren kennen en daarna kunnen bepalen of de klik er is.

Na het kennismakingsgesprek volgt een intake waarna een offerte gemaakt zal worden met een uurbegroting en een opzet van het traject, de training of de opdracht. Deze wordt met de opdrachtgever besproken en bij akkoord worden afspraken gemaakt voor het tijdspad.

1.    Kennismaken met de opdrachtgever
2.    Inventariseren vraag bij betrokken partijen
3.    Het maken van een voorstel/offerte
4.    Het opstellen van een contract
5.    Uitvoering van het coachingstraject, de training of de opdracht met afgesproken afstemmingsmomenten, evaluaties en vorm van terugkoppeling. Ik maak gebruik van opdrachten die tussen de sessies door worden uitgevoerd en daarna besproken. Het toepassen van inzichten in de daadwerkelijke praktijk staat centraal.
6.    Eindevaluatie met betrokkenen
7.    Eindverslag met advies en eventueel toepassingsplan

Meestal duren de individuele coachingstrajecten 4 of 5 bijeenkomsten met een terugkomdag.
Teamcoaching heeft meestal 8 of 10 bijeenkomsten nodig met een terugkomdag.
De duur van een training is afhankelijk van de vraag en de overeengekomen opdracht.

Individuele coaching kan ook via mail en telefoon plaats vinden. Na een face-to-face contact worden via de mail en telefoon opdrachten aangeleverd, uitgewerkt en besproken. Het nadeel hiervan is dat de non-verbale communicatie niet meegenomen kan worden maar mijn ervaring is dat het zeker een goede mogelijkheid is om iemand individueel te begeleiden.

Ja, een kennismakingsgesprek is gratis. Hierna besluiten u en ik of we met elkaar verder gaan en maken we afspraken over de te verwachte kosten.

Dat kan op verschillende locaties naar gelang u dat wenst. Bij u op het bedrijf, thuis of op een andere locatie die we samen overeenkomen.