Ontwikkelen van onderwijseenheden, modulen en minors voor Inholland (Social Work en Acadamy) zoals minor Trajectbegeleiding, Bemoeizorg en Dagbesteding. Module Gedwongen hulpverlening, Organisatie Psychologie, Systeemgericht werken, Methodiek Psychiatrie, )

Voor Rehabilitatie’92 de module Sociale contacten en materiaal aangepast aan het werkveld van de verslavingszorg.

Interactieve intake voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Productenboek Training en Ontwikkeling voor de Sociale Werkvoorziening en de Re-integratie waarin onder andere ‘Empowerment’, ‘Sociale vaardigheden’, NT2 en NT1, ‘Werknemersvaardigheden’, ‘Sollicitatietraining’, ‘Persoonlijke effectiviteit’, ‘Hoe kan ik geld overhouden?’,  ‘Omgaan met (faal)angst’, ‘Omgaan met agressie’, ‘Ontwikkelingsgericht werken voor voorlieden en leidinggevenden'.

‘Afstand en nabijheid, het verkennen van je grenzen’ voor vrijwilligers en/of mantelzorgers.