Ik heb de onderstaande opleidingen en cursussen gevolgd en afgerond;
2013 Rots en water Psychofysieke sociale competentietraining, REA-College.
2012 Familie als bondgenoot Rehabilitatie’92 www.familiealsbondgenoot.nl / Kansen en bedreigingen van de beddenreductie in de GGZ Rehabilitatie’92/ Empowerment en NLP REA-College

2011 VrijBaan Empowermentmethode REA-College www.reacollegenederland.nl
2011 Weerstand en Leerstand Karin de Galan www.karindegalan.nl

2008 MELBA Van Hooff Arbeidsdeskundig Advies www.melba.nl
Gestandaardiseerd documenteren van arbeidscapaciteiten en functie-eisen m.b.t. sleutelkwalificaties, het onderbouwen van plaatsings- en trajectadviezen, inschatten van arbeidsmogelijkheden van een medewerker in verschillende situaties, het nemen van gerichte maatregelen om de mens-werkafstemming te verbeteren.

2007 Coachen op ontwikkeling en resultaat I en II Inholland Acadamy Alkmaar www.inhollandacadamy.nl
Veranderingsprocessen, herformuleren van opvattingen, inzicht geven in denkpatronen, balans gevoel en verstand, weerstand en motivatie, eigenaarschap, posities coach, de gouden driehoek, winst uit gedrag, coachen van teams in de diverse teamontwikkelfasen, conflict coaching, systeemdenken, associatieve technieken.

2002 –2003 Didactische Vaardigheden voor HBO-docenten Universiteit van Amsterdam www.UVA.nl

1993 – heden St. Rehabilitatie ’92 Rotterdam www.rehabilitatie92.nl
•Alle fasen van de IRB methodiek (Individuele Rehabilitatie Benadering, Boston University), een ontwikkelingsgerichte methodiek
•Assessment
•Werkbegeleiding
•Casemanagement
•Middlemanagement
•Training voor psychiaters
• Consultatie/implementatie
• Arbeidsrehabilitatie
• Integrale Trajectbemiddeling
• Herstel Ondersteunende Zorg

1996 Een studiereis naar New York State met Rehabilitatie'92

1993 Een studiereis naar het voormalige Tjechoslowakije met Hogeschool Haarlem

1991-1994 HBO-Sociaal Pedagogische Hulpverlening met de afstudeer richting Management. Scriptie; Implementatie van de Individuele Rehabilitatie Benadering in een dagactiviteitencentrum


1982-1985 MBO-Arbeidstherapie bij de Hogeschool Haarlem
Scriptie; Arbeidsrehabilitatie vanuit het Maudsley Hospital in Londen


1983-1985 Creatieve Handvaardigheid bij Creat te Beverwijk

1977-1982 HAVO bij het Bonhoeffercollege te Castricum